Úvod Charakteristika odrůd Nabídka vín Historie Aktuality Fotogalerie Informace pro členy
Search

 

Historie vinařství v Čechách

Historie pražských a vysočanských vinic

Historie Vysočan


Vysočany jsou stará románská osada, připomínaná již roku 1239 v listině kladrubského kláštera. V 1.polovině 14.století se zde uvádí jed

en poplužní dvorec, vedle něhož postupem času vznikly dvorce další. Tehdy byla půda vysočanská značně rozdrobená. Roku 1325 koupil jeden dvorec Zdeněk, osobní lékař krále Jana Lucemburského. Jeho syn Ješek byl zván rytířem. V té době zde stála i tvrz. Dvůr, který patříval lékaři Zdeňkovi koupil počátkem 15. století novoměstský měšťan Beneš ze Vzchodce. Za husitských válek se části majetku zmocnili Pražané. Vdova po Benešovi jej roku 1432 prodala Řehořovi “od prstenu” ze Starého Města pražského. Prodej se však neuskutečnil, a tak byl dvůr roku 1434 odkán poručníkům Mikuláši Hesoltovi a lékaři Prokopu Hrbkovi, aby dům prodali a peníze dali na chudé. Jiný dvůr patřil za husitských válek Petru Přešťanovi, později jej držel jeho syn Mařík a vnuk Bartoš. Ten jej kšaftem odkázal své matce Kačce.

Ve 2. polovině 15.století patřily jednotlivé části vysočanských majetků církevním institucím a světským osobám. Mezi držitele patřil špitál u sv.Pavla (v místě dnešního Karlína), pražští dominikáni od sv.Jiljí na Starém Městě pražském, klášter na Karlově, kostel sv.Apolináře, ale také úřad Hor Viničních.

Od roku 1663 zde měli majetek rytíři Mikuláš a Albrecht z Bruksteina, zv. Bryknarové, kterým v té době patřila také Libeň a Prosek. Z dalších majitelů se v 17. století uvádějí Varlichové z Bubna, Jan Hartvik hrabě z Nostic nebo David Jindřich z Černohausu, který zde držel sedm dvorů. Roku 1634 mu byl majetek zabaven a získal jej Maxmilián J. z Trautmannsdorfu. Berní rula z roku 1654 zde uvádí:

  • Nosticové zde drželi 1 selský dvůr a 2 chalupy
  • zaduší sv.Pavla 2 chalupy
  • vyšehradské proboštství 2 selské grunty
  • kostel sv.Apolináře 1 dvůr
  • Jiří Beneš 1 dvůr
  • Daniel Kunštát z Kriegsfeldu 1 dvůr
  • Křepinovský 1 dvůr

Roku 1662 od Nosticů získalo majetek Nové Město Pražské, které pak během času získalo (až na 3 dvory – dominikánský, špitální a Flajšnerku), celou vesnici. V 18. století vlastnil část vysočanských nemovitostí Romedius hr. Thun z Choltic. Jinak byly vysočanské statky předmětem neustálého střídání majitelů a tím se i vysvětluje rozdrobená pravomoc, o níž se v různých dobách dělili, nebo jí postupně získávali Staroměstští, Novoměstští, úřad Hor viničních a kapitula u sv.Apolináře na Novém Městě pražském.

Ještě počátkem 19. století byly Vysočany idylickou vesnicí s tvrzí z 15. století (zachována ve dvoře čp. 52), s polnostmi a vinicemi.Usedlostmi Čvančarkou, Hytlovkou, Krocínkou, Flajšnerkou aj. Ale již v 1. polovině 19. století zmocnilo se zdejší půdy průmyslové podnikání.

V roce 1896 byla ve Vysočanech založena Kolbenova továrna, která se v roce 1921 spojila s Českomoravskou v Libni a o 6 let později s Breitfeldovou a Daňkovou továrnou v Karlíně. Tak vznikla firma ČKD Praha.

Na město byly Vysočany povýšeny roku 1902. K hlavnímu městu Praze byly Vysočany připojeny k 1. 1. 1921. Dnes jsou sídlem radnice Prahy 9.

sepsala Helena Sochorová


                                               
Aktuality